Reštaurácia Viecha sa nachádza v príjemnom prostredí vrábeľských vinohradov. Budova reštaurácie patrí medzi najstaršie v meste. Bola postavená na začiatku 20. storočia a slúžila ako viničný domček. Dom, ktorého súčasou bola rozsiahla pivnica, spolu s vinohradmi odkúpila postupne v rokoch 1921-1928 rodina F. Paducha, miestneho hostinského. Podľa rozprávania svedkov sa okolo domu rozprestierala záhrada a malý park s lavičkami, kam v nedeľu prichádzali známi na výmer vína. Viecha sa stala miestom osláv sviatkov členov najbližšej rodiny. Využívala sa najmä veľká pivnica, kde sa spracovávalo víno.

V roku 1950 bola Viecha vzatá pod národnú správu JRD vo Vrábľoch. K budove sa pristavala v zadnej časti spoločenská miestnos, pivnica sa prerobila na vinárničku. Od konca 60-tych až do polovice 70-tych rokov sa tieto priestory využívali na svadby a iné spoločenské udalosti.

V roku 1991 bola Viecha v reštitúcii spolu s ostatnými majetkami vrátená v zanedbanom stave. V roku 1997 pozemok odkúpili manželia Madolovci a po rekonštrukcii tu v tom istom roku otvorili reštauráciu.